Chuyên Thông nghẹt cầu cống,rút hầm cầu quận 12,gò vấp,TPHCM nhanh chóng,giá rẻ,chất lượng chuyên nghiệp

Ngày Nước thế giới năm 2015: “Nước và Phát triển bền vững"

Ngày 12/3/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 762/KH-UBND về triển khai thực hiện hưởng ứng "Ngày Nước thế giới năm 2015".

Ngày Nước thế giới là sự kiện quốc tế được tổ chức thường niên vào ngày 22/3 hằng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững nguồn tài nguyên nước đặc biệt là các nguồn nước ngọt. Năm nay, chủ đề của Ngày Nước thế giới là “Nước và Phát triển bền vững”. Thời gian tập trung phát động phong trào ra quân hưởng ứng Ngày Nước thế giới từ ngày 18- 23/3/2015 và duy trì thường xuyên các hoạt động vệ sinh môi trường, bảo vệ nguồn nước đạt hiệu quả cao.


Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng “Ngày Nước thế giới năm 2015" tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa nội dụng Ngày nước thế giới; vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân trong việc sử dụng, giữ gìn, bảo vệ các nguồn nước. Triển khai chiến dịch cao điểm về tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của các ngành các cấp và các tầng lớp nhân dân thông qua mít tinh cổ động, làm vệ sinh môi trường sống, khơi thông cống rãnh, mở rộng dòng chảy, làm sạch nguồn nước; tuyên truyền vận động cộng đồng không lấn chiếm sông, suối, ao, hồ. Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2015; tuyên truyền các thông điệp của Ngày Nước thế giới tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, khu công cộng, nơi đông người qua lại để vận động cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên nước; vận động trồng rừng bảo vệ nguồn nước.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, cộng đồng dân cư về những thách thức của tài nguyên nước nhằm thay đổi hành vi trong việc sử dụng, tiết kiệm nước, ý thức giữ gìn, bảo vệ nguồn nước. Tạo thành một phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân trong việc sử dụng, giữ gìn nguồn nước và bảo vệ môi trường. Tạo cơ hội để các nhà quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học, học sinh, sinh viên, cộng đồng chia sẻ các sáng kiến, các mô hình, các giải pháp áp dụng phương pháp tiếp cận tổng hợp và gắn kết các bên hữu quan để cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên nước..

Phương Thảo
Công ty Dịch Vụ Vệ Sinh Quốc Việt  chuyên: Rút hầm cầu | Thông nghẹt cầu cống